Vrijwilliger in beeld | Remco Koelemeijer

Vrijwilliger in beeld | Remco Koelemeijer

Na het soepje voor de vrijwilligers stonden op eens twee Engelse jongetjes bij de afwas. Ze hoorden bij groep 13, De Spontane Spotifiërs, en waren vandaag al op het terrein. In deze bijzondere groep is Remco Koelemeijer één van de vrijwilligers.

Uitwisseling
“De jongens maken deel uit van een groep Engelse kinderen en vrijwilligers die hier op uitwisseling zijn”, vertelt Remco. 10 Engelse kinderen en hun vrijwilligers sluiten aan bij groepje 13 en 14. Ze komen uit Norwich, waar vorig jaar voor het eerst een huttendorp is gestart. Samen met een aantal andere dorpsgenoten reisde Remco vorig jaar af naar Engeland om te helpen het timmerdorp daar op te starten.

Stage
Remco: “Ik doe al acht jaar mee met Kinderdorp Opmeer als vrijwilliger. Vorig jaar kreeg ik de kans om mee te gaan naar Engeland.” Als student ‘Toegepaste gerontologie (specialist in 55+ers), liep Remco stage bij Wiebo Beenen van de Gemeente Opmeer. Naast het project Golf met Pit kwam hij in aanraking met veel meer vrijwilligersprojecten. “Wiebo had contact met iemand in Engeland, die bezig was om een huttendorp daar op te zetten. Hij vroeg me op een gegeven moment of ik mee wilde naar Engeland, om ze daar te helpen iets op te bouwen.”

Norwich
Daarom reisde Remco vorig jaar met 9 vrijwilligers en 10 Award-deelnemers naar Norwich af. “Er deden dat eerste jaar 40 kinderen mee aan het project en er waren 5 vrijwilligers. We konden ze een hoop leren, maar wisten dat we er nog lang niet waren.” Daarom werden de vrijwilligers van het Engelse timmerdorp uitgenodigd om deze zomer naar Opmeer te komen.

Allerlei taken
“De kinderen timmeren deze week gewoon lekker in de groepen mee, maar de vrijwilligers wisselen hun taken af. Het ene dagdeel helpen ze op de groep, het andere deel kijken ze mee bij een van de andere vrijwilligers. Bij de Handige Harries of EHBO bijvoorbeeld. Natuurlijk zo, dat er altijd Engelse vrijwilligers bij de kinderen zijn.”

Passie
Remco hoopt dat de Engelse vrijwilligers zo een beetje passie mee krijgen van de Nederlandse vrijwilligers. “Net als ik hebben de meeste vrijwilligers als kind al meegedaan aan Kinderdorp Opmeer. Ze weten wat het is en waar ze het voor doen. Ieder jaar aan het eind van Kinderdorp vraag ik de oudste deelnemers of we ze ooit weer terug zien als vrijwilliger.’ Zo blijft er ieder jaar nieuwe aanwas van vrijwilligers komen. En daar zijn we ontzettend trots op!

Voor Remco is het een drukke maand. Zondag na Kinderdorp Opmeer reist hij opnieuw af naar Norwich met 9 kinderen, 6 vrijwilligers en 16 award-deelnemers om daar opnieuw te helpen met het overzeese timmerproject.

Benieuwd naar het timmerdorp in Norwich? Krijg een indruk op YouTube.

De groep kinderen en vrijwilligers uit Engeland.