Bestuur

Daan Stoop zorgt als voorzitter voor de coördinatie van het bestuur. Ook is hij woordvoerder van Kinderdorp Opmeer naar de buitenwereld.

Lennart Snoek is de penningmeester van Kinderdorp. Hij is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting.

Maartje Luiken is de secretaris. Zij is verantwoordelijk voor de PR, zoals de redactie van de nieuwsbrief, de website en contact met de pers.

Myron Beemster zorgt voor de samenwerking met bedrijven en is verantwoordelijk voor de kinderen en vrijwilligers. Hij regelt sponsoren zodat er weer flink getimmerd en gespeeld kan worden in de zomer.

Mandy Schuit, Anique Broers en Sterre van der Poll  zijn verantwoordelijk voor de kinderen en vrijwilligers. Ze regelen alles: van de inschrijving tot het indelen van de groepen. Daarom zijn ze ook aanspreekpunt voor ouders. Ouders blijven door hun op de hoogte van het programma en eventuele wijzigingen. Ook coördineren ze de vrijwilligers.

Roy Karsten en Pim Stoop dragen zorg voor alles wat er logistiek en organisatorisch op het terrein moet gebeuren. Te denken valt aan de coördinatie van de opbouw, de aan- en afvoer en verwerking van het hout en het parkeerbeleid. Bovendien zijn zij het aanspreekpunt voor de Handige Harries.

Janne Broers en Britt Koning organiseren tijdens de Kinderdorpweek allerlei activiteiten voor zowel kinderen als vrijwilligers. Het spellencircuit, een leuke show voor de kinderen of een zeskamp voor vrijwilligers. Niets is voor deze twee te gek.